Принципи організації платформи:

Прозорість, відкритисть джерел, співпраця з інноваційними організаціями, об'єктивність.

Відкритість джерел - без поданої особисто інофрмації інноваційними організаціями дані отримуються тільки з відкритих джерел інформації з посиланням на них (крім посилань у випадках, якщо інформація одержується не з державних реєстрів або органів)

Регламент ІКП "Розумні правові інновації":

Регламент визначає умови функціювання ІКП "Розумні правові інновації" ("РПІ") чи "Smart Law Innovations" ("SLI")

Правила функціювання ІКП визначаються адміністрацією в залежності від  послуг та контенту. За адміністрацією залишиться право самостійно визначати політику та зміст платформи на основі пропозицій користувачів та стейкхолдерів платформи