Розумні правові інновації

це інформаційно-комунікаційна платформа для консолідації правових знань в сферах функціонування національних і регіональних інноваційних систем, діяльності малих і середніх підприємств і діджіталізації економіки. Платформа також ставить за мету забезпечити інформаційно і стимулювати створення бізнес-оточення стартапів. Розробником платформи є Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку Національної академії правових наук України

ПРЕЗЕНТАЦІЯ SMART LAW INNOVATION

 

У ВІЙСЬКОВИЙ ЧАС

Проект "Благодійність заради миру в Україні"

Контакти проекту "Благодійність заради миру в Україні":

 • 📩 Отримати консультацію: https://smartlawin.ndipzir.org.ua/otrymannya-konsultacziyi/
#допомога #консультації #юрист #психолог #Україна

Наші послуги

 • Розробка законопроектів НДІ ПЗІР НАПрН України
 • Надання зауважень і пропозицій до законопроектів
 • Надання науково-правових висновків
 • Анкетування
 • Курси:
  • "Інноваційне підприємництво"
  • "Інноваційне право"
  • "Інвестиційне право"
  • "ІТ право"
  • "Управління підприємницькими проєктами та програмами"
  • "Соціальне підприємництво та соціальна відповідальність"

Актуально зараз

Анонси

 • II Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2021: виклики та реалії» – 20 вересня 2021 р.

  Архів конференцій

  • 25.06 | Інтернет-конференція «Конституційні засади розвитку інноваційного суспільства»

  • 21.05 | Круглий стіл «Актуальні проблеми господарської діяльності в умовах розбудови економіки Індустрії 4.0»

  • 26.03 | Інтернет-конференція «Сучасні проблеми права та інноваційної економіки»

  • 20.11 Науково-практична конференція «Актуальні правові проблеми інноваційного розвитку агросфери»

  • Круглий стіл «Цифрові трансформації України 2020: виклики та реалії» – збірник, м. Харків, 18 вересня 2020 р.

  • II Круглий стіл “Регіональні інноваційні ініціативи: завдання та шляхи вирішення”

  • Стратегії підприємницької діяльності в інтересах сталого розвитку малого і середнього інноваційного підприємництва

  • Круглий стіл “Теоретичні та практичні проблеми земельної реформи в Україні”

   Про нас

   Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку було створено Постановою Кабінету Міністрів України № 217 від 02 березня 2010 р. у складі Національної академії правових наук України.

   З моменту його створення одним із головним напрямків здійснення наукової діяльності стала розробка пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин, які виникають у інноваційній сфері.

   Про нашу діяльність

   Серед основних заходів, що було проведено на базі Інституту, є:

   • виконання наукових робіт в НАПрН України з підготовки та удосконалено проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»;
   • проведення в листопаді 2016 року II Міжнародної науково-практичної конференції «Правове забезпечення розвитку національних інноваційних систем в умовах глобалізації»;
   • розроблення проектів нормативно-правових актів, як за результатами наукових досліджень, так і за замовленням органів державної влади, місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб. Слід окремо відзначити підготовку проекту першого в Україні Інноваційного кодексу, проектів Законів України «Про Технополіс П’ятихатки», «Про внесення змін до Закону України «Про інноваційну діяльність та ін.;
   • видання колективних монографій НДІ ПЗІР НАПрН України за темою «Правове регулювання інноваційних відносин», «Концептуальні засади правового забезпечення інноваційної політики», «Концептуальні засади становлення інноваційного суспільства в Україні», «Теоретичні засади правового регулювання інвестування інноваційного розвитку України».

   Інститут має власний друкований фаховий науково-практичний журнал «Право та інновації», який включено до міжнародних бібліотек та науково-метричних баз даних Index Copernicus (IC) Польща, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) Іспанія, Polish Scholarly Bibliography (PBN) Польща, Academic Research Index (ResearchBib) Японія, «HeinOnline» США та електронне фахове видання «Право та інноваційне суспільство» призначене для оприлюднення результатів наукових досліджень працівникам Інституту, аспірантів і здобувачів, який також внесений до наступних міжнародних бібліотек та науково-метричних баз даних Index Copernicus (IC) Польща, Information Matrix for the Analysis of Journals (MIAR) Іспанія, Polish Scholarly Bibliography (PBN) Польща, Academic Research Index (ResearchBib) Японія, «HeinOnline» США.

   Наші партнери