Партнери: Рада адвокатів Харківської області

Переглянути офіційний сайт

Спільні проекти

19 квітня 2017 року був підписаний Меморандум про співробітництво між Радою адвокатів Харківської області та НДІ правового забезпечення інноваційного розвитку НАПрН України. Метою цього Меморандуму є співпраця та обмін інформацією і досвідом в межах відповідних функцій і повноважень, захисту права і свобод людини і громадянина на основі рівноправності, взаємної вигоди дотримання загальноприйнятих норм і принципів.

Напрямами співпраці є:

  • обмін інформацією про плани діяльності, проекти і програми, що розроблені та (або) реалізуються;
  • створення єдиного інформаційного простору у сферах своєї діяльності, які представляють взаємний інтерес;
  • розробка спільних пропозицій і рекомендацій щодо проектів законів та інших нормативно-правових актів, державних програм і планів дій;
  • проведення спеціальних консультацій з метою вироблення узгодженої позиції сторін щодо вирішення найбільш гострих та актуальних проблем у сфері реалізації конституційного принципу верховенства права, сприяння розвитку правосвідомості громадян з питань реалізації та захисту їх прав та свобод та розвитку юридичної професії.